Kontakt

Ponúkame Vám kontaktné údaje všetkých členov výboru ZO SZZ.

 

č. funkcia meno telefón adresa
1 predseda Ján Kaloud 902 053 789 Železničná 40, Veľký Biel
2 podpredseda Michal Skovajsa 903 434 302 Malobielska 60, Veľký Biel
3 tajomník Ing. Ján Medelský 905 301 134 Záhradná 28, Veľký Biel
4 pokladníčka Martincová Magdaléna 902 729 600 Bratislavská 7A, Veľký Biel
5 hospodár Imrich Gaál 907 717 864 Poštová 62, Veľký Biel
6 spolupráca s mládežou Margita Šebová (02) 459 16 417 Cintorínska 9, Veľký Biel
7 členka Marta Bilčíková 904 958 133 Kostolná 9, Veľký Biel
8 členka Viola Danterová 915 731 539 Železničná 29, Veľký Biel
9 člen Ing. Ján Guláš (02) 459 16 440 Poštová 38, Veľký Biel
10 člen Ing. Benedikt Nagy 910 989 805 Kostolná 86, Veľký Biel
11 člen Ladislav Wiebauer   Malobielska 28, Veľký Biel
 


Kontakt

Záhradkári Veľký Biel