Kalendár akcií

09.09.2015 09:07

Okresna výstava O a Z

P O Z V Á N K A                     Výbor SZZ vo Veľkom Bieli Vás pozýva na Okresnú výstavu ovocia, zeleniny a kvetov,ktorá sa uskutoční dňa 27.9.2015...

Celý článok

—————

09.09.2015 09:06

BielFest 2015

Srdečne vás všetkých pozdravujeme,myslím, že to známe "rok ubehol ako voda" už neplatí.Mám pocit, že ani tá voda netečie tak rýchlo, ako beží čas. Opäť tu máme časprípravy už 6. ročník a country festivalu BielFest. Rovnako sa opäť budeme tešiť, keď prijmetenašu ponuku vystúpiť na netradičnom...

Celý článok

—————

13.03.2015 11:14

Prednáška 27.3.2015

P O Z V Á N K AVýbor ZO - SZZ voVeľkom Bieli,pozývasvojich členov na prednáškuO rezeviniča a ovocných stromov,ktorábude v piatok 27.3.2015 Zídeme sa o 17,00hod pri bývalej školskej družine,kdesa uskutoční odborná prednáška na tému: Rez viniča...

Celý článok

—————

01.12.2014 08:17

Vianočné trhy 2014

9. ročník záhradkárskeho vianočného trhu vo VeľkomBieli   dňa 13. decembra.2014.Pozvánka.   Výbor ZO -  SZZ vo  Veľkom Bieli, Vás čonajsrdečnejšie pozýva na 9. ročník záhradkárskeho vianočného trhu vo Veľkom Bielidňa 13.decembra.2014.v kultúrnom dome vo...

Celý článok

—————

29.10.2014 09:43

Požehnanie vína 2014

  POZVÁNKAVýbor ZO SZZ vo VeľkomBieliVás čo najsrdečnejšie pozýva naSväto-martinské požehnaniemladého vína a ovociadňa 8. 11. 2014 o 17:00 hod.v Kultúrnom dome vo Veľkom Bieli.ČlenoviaZO SZZ aj ostatní obyvatelia obce môžu priniesť víno a ovocie napožehnanie priamo pred...

Celý článok

—————

28.08.2014 13:01

Výstava ovocia a zeleniny 2014

P O Z V Á N K AVýbor ZO SZZ vo Veľkom Bieli Vás pozýva na 14.výstavu ovocia, zeleniny a kvetov, ktorá sa uskutoční dňa 28.9.2014v kaštieli vo Veľkom Bieli.Zároveň prebehne aj súťaž v aranžovaníkvetov (dorast, dospelí) Preberanie vzoriek- 27.9.2014 od 15,00 -...

Celý článok

—————

28.08.2014 13:00

BielFest 2014

ZO Slovenského zväzu záhradkárov vo Veľkom Bieli a country kapely Ibatak (Střelice, CZ),Samorast (Šenkvice), Country kamión (TT), Balzam (BA), Nebe na zemi (Chor. Grob), Karpatskí Ftáci(Pezinok). Vás pozývajú na 5. ročník popoludnia s country hudbou v sobotu 23. augusta 2014 o 14:00 hod. na...

Celý článok

—————

22.05.2014 07:48

Bielsky kotlík

Bielsky kotlík.Dňa 10.5.2014 sa záhradkári opäťzúčastnili súťaže vo varení guláša Bielsky kotlík. S prípravou sme začaliuž ráno o 7:00 čistením cibule a rozložením ohňa pod kotlom. Nasledovalonakrájanie mäsa a už sa len čakalo na správne upraženie cibule. Popripriebežnom premiešaní cibule...

Celý článok

—————

17.03.2014 10:10

Degustácia vína

PozvánkaZO slovenského  zväzu záhradkárov v spolupráci s MO Csemadokuvo Veľkom BieliVás hostí, obyvateľovobce a svojich členov čo najsrdečnejšiepozýva na 4. ročník verejnej degustácie vín a gastro špecialít pochádzajúcichz nášho regiónu.Verejná degustácia sauskutoční dňa:...

Celý článok

—————

26.02.2014 13:04

Prednáška

P O Z V Á N K A Výbor ZO - SZZ vo Veľkom Bieli, pozýva svojich členov na prednášku O reze viniča a ovocných stromov, ktorá bude v piatok 7.3.2014 Začiatok prednášky o 16,00hod v záhrade Ing NagyaBenedikta na Kostolnej ulici č. 86 a potom bude...

Celý článok

—————


Kontakt

Záhradkári Veľký Biel