29.10.2014 09:43

Požehnanie vína 2014


  POZVÁNKA


Výbor ZO SZZ vo Veľkom
Bieli


Vás čo najsrdečnejšie pozýva na


Sväto-martinské požehnanie
mladého vína a ovocia


dňa 8. 11. 2014 o 17:00 hod.
v Kultúrnom dome vo Veľkom Bieli.

Členovia
ZO SZZ aj ostatní obyvatelia obce môžu priniesť víno a ovocie na
požehnanie priamo pred požehnaním.

Tešíme sa na hojnú účasť
členov, hostí a obyvateľov obce.


                                                             Za výbor ZO SZZ vo Veľkom Bieli

—————

Späť


Kontakt

Záhradkári Veľký Biel