ZO Slovenského zväzu záhradkárov

6 - 63 Veľký Biel

 

História záhradkárskeho spolku vo Veľkom Bieli

 

Záhradkársky spolok založil vo Veľkom Bieli Ing. Ján Guláš vo februári 1982. Stala sa tak nástupnickou organizáciou bývalého záhradkárskeho spolku, ktorý zanikol. Do februára 2002 spolok pracoval pod vedením Ing. Guláša - počas dvadsiatich rokov bola práca výboru veľmi náročná a komplikovaná. Prvému výboru v zostave Eduard Benko, Magdaléna Danterová, Imrich Gaál, Ján Kaloud, Ján Kuštár, Jozef Šimonič, Arnold Végh, Juraj Wiebauer sa však napriek tomu podarilo úspešne doviesť organizáciu do súčasnosti. Umožnili tak úspešný štart a ďalšiu existenciu organizácie aj v nových ekonomických podmienkach Slovenska. Za náročnú, nezištnú prácu patrí bývalému výboru úprimná vďaka!

 

Keďže viacerí členovia pôvodného výboru dosiahli vysoký vek, vo februári 2002 uvoľnili svoje pozície mladším členom nového výboru. Výbor záhradkárov začal pracovať pod vedením Jána Kalouda, členmi výboru boli Magdaléna Danterová, MUDr. Ružena Dolánová, Ľudovít Farkaš, Kornélia Fülöpová, Imrich Gaál, Ján Krajčovič, Magdaléna Martincová, Jozef Navara, Margita Šebová, Ladislav Wiebauer. V súčasnosti má ZO SZZ vo Veľkom Bieli 145 členov, ktorí sa venujú pestovaniu poľnohospodárskych produktov, najmä ovocia, zeleniny, vo svojich záhradkách.
Organizácia záhradkárov pre svojich členov zabezpečuje odborné prednášky na určené témy, organizuje odborno-náučné zájazdy po Slovensku a v blízkej cudzine, organizačne aj materiálne zabezpečuje výstavy vín, ovocia, zeleniny a kvetov.

Výbor organizácie záhradkárov podporuje aj znovuoživenie dávnych tradícií predkov - jedným z z takýchto podujatí je aj organizovanie „Požehnaní mladého vína“ na sviatok sv. Kataríny. Pre členov usporadúva aj kultúrno-spoločenské posedenia pri hudbe a tanci, akcie, ktoré súmedzi členmi mimoriadne obľúbené.

č. funkcia meno telefón adresa
1 predseda Ján Kaloud 902 053 789 Železničná 40, Veľký Biel
2 podpredseda Michal Skovajsa 903 434 302 Malobielska 60, Veľký Biel
3 tajomník Ing. Ján Medelský 905 301 134 Záhradná 28, Veľký Biel
4 pokladníčka Martincová Magdaléna 902 729 600 Bratislavská 7A, Veľký Biel
5 hospodár Imrich Gaál 907 717 864 Poštová 62, Veľký Biel
6 spolupráca s mládežou Margita Šebová (02) 459 16 417 Cintorínska 9, Veľký Biel
7 členka Marta Bilčíková 904 958 133 Kostolná 9, Veľký Biel
8 členka Viola Danterová 915 731 539 Železničná 29, Veľký Biel
9 člen Ing. Ján Guláš (02) 459 16 440 Poštová 38, Veľký Biel
10 člen Ing. Benedikt Nagy 910 989 805 Kostolná 86, Veľký Biel
11 člen Ladislav Wiebauer   Malobielska 28, Veľký Biel
 


Kontakt

Záhradkári Veľký Biel