26.02.2014 13:04

Prednáška

P O Z V Á N K A Výbor ZO - SZZ vo Veľkom Bieli, pozýva svojich členov na prednášku O reze viniča a ovocných stromov, ktorá bude v piatok 7.3.2014 Začiatok prednášky o 16,00hod v záhrade Ing Nagya
Benedikta na Kostolnej ulici č. 86 a potom bude prednáška
pokračovať v bývalej školskej družine Odborná prednáška bude na tému: Rez viniča a ovocných stromov prednášateľ: Prof. Ing
Hričovský CSc Veríme, že odborná
prednáška špičkového odborníka bude pre Vás prínosom a že sa jej v hojnom počte zúčastnia nielen členovia ZO -
SZZ, ale aj neregistrovaní záhradkári a pestovatelia z Veľkého Bielu
a hostia. Účastníkom prednášky
odporúčame priniesť si poznámkový blok a pero! Za účasť Vám výbor ZO - SZZ vopred ďakuje.

—————

Späť


Kontakt

Záhradkári Veľký Biel