17.03.2014 10:10

Degustácia vína


Pozvánka

ZO slovenského  zväzu 
záhradkárov v spolupráci

s MO Csemadoku
vo Veľkom Bieli

Vás hostí, obyvateľov
obce a svojich členov čo najsrdečnejšie

pozýva na 4. ročník verejnej degustácie vín

a gastro špecialít pochádzajúcich
z nášho regiónu
.

Verejná degustácia sa
uskutoční dňa: 22.3.2014 v kinosále
kultúrneho domu vo Veľkom Bieli v čase od 14,00hod do 22,00hod. Členovia
a obyvatelia  obce, ktorí by chceli
prispieť k degustácii vína,

by mali odovzdať
vzorky vína (2x0,75l) dňa 21.3.2014 v čase od 16,00hod - 19,00hod

na adrese

Veľký Biel,
Železničná ul.č.40, bývalý novinový stánok.


O občerstvenie
bude postarané. Dúfame, že v hojnom
počte prídete ochutnať vínka a gastro špecialíty pochádzajúce z nášho
regionu a tým  podporíte aj jedinečnú
akciu záhradkárov, za čo Vám výbor ZO SZZ vo Veľkom Bieli vopred srdečne
ďakuje.

                                                       Za výbor ZO SZZ

—————

Späť


Kontakt

Záhradkári Veľký Biel