09.09.2015 09:06

BielFest 2015

Srdečne vás všetkých pozdravujeme,

myslím, že to známe "rok ubehol ako voda" už neplatí.
Mám pocit, že ani tá voda netečie tak rýchlo, ako beží čas. Opäť tu máme čas
prípravy už 6. ročník a country festivalu BielFest.

Rovnako sa opäť budeme tešiť, keď prijmete
našu ponuku vystúpiť na netradičnom pódiu za tradičných podmienok. Dúfajúc, že
tento rok bude v ponuke aj pekné počasie, tak naša štandardná skromná
ponuka zahŕňa:

-     
široký priestor na prezentáciu kapely a jej hudobnej
produkcie

-     
v prípade záujmu možnosť uviesť kontaktné údaje
v propagačnom materiáli

-     
strava a pitný režim

-     
výbornú country festivalovú atmosféru

Samozrejme ako po minulé roky s vedomím
súčasnej situácie, ktorá nie je veľmi naklonená modelu dobrovoľnosti
a bezplatnej dobročinnosti, chceme vyjadriť obrovské pochopenie, ak tento
finančný rozmer bude dôvodom na odmietnutie účasti.

V každom prípade sa budeme tešiť, ak
spoločne prežijeme pripravovaný country večer. Zároveň takto spolu podporíme:

·        
organizáciu country festivalu BielFest

·        
propagáciu kaštieľa vo Veľkom Bieli

·        
propagáciu spolupráce záhradkárov pri udržiavaní areálu kaštieľa

·        
vytvorenie skvelého priestoru pre dobrú náladu

Veríme, že po zvážení ponúkaných podmienok sa
rozhodnete zúčastniť na 6. ročníku BielFestu dňa    

22.8.2015 vo Veľkom Bieli
(nádvorie kaštieľa)

 

V závere vás chcem poprosiť
o potvrdenie vašej účasti spolu s vašimi požiadavkami (stage plán) do
16.7.2015 (streda) jednoduchou odpoveďou na tento mail, pripadne na Jana
Kalouda, ktorého mailová adresa je v kópii tohto mailu.

                       

Výbor
ZO SZZ (Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov) vo Veľkom Bieli


—————

Späť


Kontakt

Záhradkári Veľký Biel