29.05.2012 08:10

Brigáda

     

Brigáda???                    Veru, brigáda!!!

A v kaštieli???                Veru, v KAŠTIELI!!!

   

 P O Z V Á N K A

Mgr. Hana Krištofíková a ZO - SZZ vo Veľkom Bieli

pozýva svojich členov aj všetkých, ktorým nie je ľahostajný osud

Csákyovského kaštieľa na 1. brigádu na zušľachtenie parku.

 

Stretneme sa v sobotu 9. júna 2012 o 9:00 hodine pred kaštieľom

zachráňme spolu jedinečné historické dedičstvo!

Za Vašu účasť Vám ďakuje Výbor ZO - SZZ!

—————

Späť


Kontakt

Záhradkári Veľký Biel