09.06.2010 17:59

Autobusový zájazd do maďrského mesta Lipót (júl)

 

Výbor ZO SZZ vo Veľkom Bieli Vás pozýva na autobusový zájazd do maďarského mesta Lipót.

Zájazd sa uskutoční autobusom dňa 5.7. 2010 t.j. v pondelok

 

Program zájazdu: - rekreácia a oddych v miestnych kúpeľoch

-         odchod autobusu z Veľkého Bielu o 7,30 hod spred Kultúrneho domu,

-          predpokladaný návrat cca 20,00 hod

 

Cena zájazdu: 6,- €, bez vstupenky na kúpalisko

 

Nutnosť výmeny finančných prostriedkov.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť a zaplatiť do 30.6.2010 na Železničnej ul. 40.

Obsadený autobus je podmienkou uskutočnenia zájazdu.

 

Pripravujeme: mesiac august – Deň obce

Mesiac september – výstava ovocia, zeleniny a kvetov v našej obci.

Dúfame že obyvatelia obce i členovia našej organizácie prispejú k tejto výstave.

—————

Späť


Kontakt

Záhradkári Veľký Biel