08.11.2010 13:21

Požehnanie mladého vína a ovocia

 

Pozvánka

 

Výbor ZO SZZ vo Veľkom Bieli

Vás čo najsrdečnejšie pozýva na

 

Svätokatarínske požehnanie
mladého vína a ovocia

 

dňa 17. 11. 2010 o 16:00 hod.
v Kultúrnom dome vo Veľkom Bieli.

 

Členovia ZO SZZ aj ostatní obyvatelia obce môžu priniesť
víno a ovocie na požehnanie priamo pred požehnaním.

Zároveň Vás pozývame na spoločenský večer s posedením,
 s hudbou i tancom.

Tešíme sa na hojnú účasť členov, hostí a obyvateľov obce.

 

Za výbor ZO SZZ vo Veľkom Bieli

—————

Späť


Kontakt

Záhradkári Veľký Biel