07.03.2018 15:17

Praktické vzdelávanie na rok 2018 v regióne Bratislava


RV SZZ Bratislava,
Havlíčkova 34, 817 02 Bratislava


Ing. Eduard Jakubek,
Lesnícka 33, 080 05 Prešov

Praktické vzdelávanie
v oblasti ovocinárstva na rok 2018 v regióne
Bratislava

 

Lektor: Ing. Eduard Jakubek (0949
883 678)

Miesto: Havlíčkova 34, 817 02 Bratislava


 

Mesiac


 

 

Dátum


 

 

Hod.


 

 

Téma


 

 

Január


 

 

25.1.2018


 

 

13°°


 

 

Vrúbľovanie


 

 

február


 

 

22.2.2018


 

 

13°°


 

 

Rez jadrovín


 

 

marec


 

 

22.3.2018


 

 

13°°


 

 

Vrúbľovanie


 

 

apríl


 

 

26.4.2018


 

 

13°°


 

 

Rez ovocných drevín - kôstkovín


 

 

máj


 

 

24.5.2018


 

 

13°°


 

 

Ochrana ovocných drevín


 

 

jún


 

 

28.6.2018


 

 

13°°


 

 

Výživa ovocných drevín


 

 

júl


 

 

26.7.2018


 

 

13°°


 

 

Očkovanie


 

 

august


 

 

23.8.2018


 

 

13°°


 

 

Vrúbľovanie do boku - Očkovanie


 

 

september


 

 

27.9.2018


 

 

13°°


 

 

Vegetatívne rozmnožovanie


 

 

október


 

 

25.10.2018


 

 

13°°


 

 

Výsadba ovocných drevín


 

 

november


 

 

22.11.2018


 

 

13°°


 

 

Sortiment ovocných drevín


 

 

december


 

 

13.12.2018


 

 

13°°


 

 

Škodcovia ovocných drevín


 

 

Zodpovedný: Ing. Eduard Jakubek, 0949 883 678,
jakubek.family@stonline.sk

S pozdravom            
Ing. Eduard Jakubek                   
Predseda RV SZZ Bratislave
V Prešove 5.12.2017

—————

Späť


Kontakt

Záhradkári Veľký Biel