15.11.2011 09:49

Svätokatarínske požehnanie

 

Pozvánka

 

Výbor ZO SZZ vo Veľkom Bieli

Vás čo najsrdečnejšie pozýva na

 

Svätokatarínske požehnanie
mladého vína a ovocia

 

dňa 19. 11. 2011 o 17:00 hod.
v Kultúrnom dome vo Veľkom Bieli.

 

Členovia ZO SZZ aj ostatní obyvatelia obce môžu priniesť
víno a ovocie na požehnanie priamo pred požehnaním.

V spoločenskej časti vystúpi folklórna skupina Obstrleze z Pezinka,

zároveň Vás pozývame na spoločenský večer s posedením,
batyu-bál s hudbou i tancom.

Tešíme sa na hojnú účasť členov, hostí a obyvateľov obce.
 
Za výbor ZO SZZ vo Veľkom Bieli

 

—————

Späť


Kontakt

Záhradkári Veľký Biel