23.11.2010 15:11

Vianočné trhy

 

Piaty ročník záhradkárskeho vianočného trhu vo Veľkom Bieli  dňa 11. decembra.2010.

 

 

Pozvánka. 

 

Výbor ZO - SZZ vo  Veľkom Bieli, Vás čo najsrdečnejšie pozýva na

 

Piaty ročník záhradkárskeho vianočného trhu vo Veľkom Bieli dňa 11.decembra.2010.

v Kultúrnom dome vo Veľkom Bieli.

 

Sobota 11.12. 2010 od 10,00 hod do 18,00 hod

 

Ste remeselníci, záhradkári i ostatní občania chcete sa prezentovať a predávať na piatom záhradkárskom vianočnom trhu vo Veľkom Bieli?

 

Poplatok za 1stôl je 3,-€

 

Prihláste sa organizátorom: ZO SZZ Veľký Biel

 

Kontaktné osoby:

 
Medelský Ján tel: 0905 301 134

 

Skovajsa Michal tel: 0903 434 302
 
Kaloud Ján tel: 02 / 45 916 343, mobil 0902 053 789,

 

Občerstvenie bude zabezpečené!

 

Tešíme sa na hojnú účasť predajcov i kupujúcich. Prajeme Vám

prežitie krásnych predvianočných chvíľ na našom piatom záhradkárskom vianočnom trhu.

 

Výbor ZO – SZZ vo Veľkom Bieli

—————

Späť


Kontakt

Záhradkári Veľký Biel