11.06.2012 12:51

Výlet LIPÓT

 

P O Z V Á N K A

 

Výbor ZO SZZ vo Veľkom Bieli Vás pozýva na autobusový zájazd do maďarského Lipótu. Zájazd sa uskutoční dňa

vo štvrtok 5. 7. 2012

  

 

Program zájazdu:

 

- rekreácia a oddych v termálnych kúpeľoch,

- odchod autobusu z Veľkého Bielu o 7:30 hod. spred Kultúrneho domu,

- predpokladaný návrat cca 19:00 hod.

 

 

Cena zájazdu:

- pre účastníkov 7,- €,

- vstupné na kúpalisko si hradí účastník sám.

Nutnosť výmeny finančných prostriedkov.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť a zaplatiť do 28. 6. 2012 na Železničnej ul. 40.

 

Podmienkou uskutočnenia zájazdu je obsadený autobus.

 

Vo Veľkom Bieli 5.6.2012                            Výbor ZO SZZ

—————

Späť


Kontakt

Záhradkári Veľký Biel