20.08.2012 09:14

Výlet LIPÓT

 

P O Z V Á N K A.

 

Výbor ZO SZZ vo Veľkom Bieli Vás pozýva na autobusový zájazd do maďarského mesta Lipót.

Zájazd sa uskutoční autobusom dňa 29.8. 2012 t.j. v stredu

 

Program zájazdu: - rekreácia a oddych v miestnych kúpeľoch

-         odchod autobusu z Veľkého Bielu o 7,30 hod spred Kultúrneho domu,

-          predpokladaný návrat cca19,00 hod

 

Cena zájazdu:

-         pre účastníkov............ 7,- €

-         Vstupné na kúpalisko si hradí účastník sám.

 

Nutnosť výmeny finančných prostriedkov.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť a zaplatiť do 25.8.2012 na Železničnej ul. 40.

Obsadený autobus je podmienkou uskutočnenia zájazdu.

 

 

Vo Veľkom Bieli 5.8.2012                            Výbor ZO SZZ

—————

Späť


Kontakt

Záhradkári Veľký Biel