03.09.2012 14:59

Výstava OZ

 

P O Z V Á N K A

 

Výbor ZO SZZ vo Veľkom Bieli Vás pozýva na okresnú výstavu ovocia, zeleniny a kvetov, ktorá sa uskutoční v dňoch 22 a 23.9.2012 v kaštieli vo Veľkom Bieli.

 

Priebeh výstavy:

 

Preberanie vzoriek – 21.9.2012 od 15,00 – 20,00 hod

                                   22.9.2012 od   8,00 – 10,00 hod v kaštieli Veľký Biel

Vyhodnotenie prinesených exponátov odbornou komisiou dňa 22.9.2012

v čase od 12,00 -14,00 hod. Odovzdanie cien dňa 22.9.2012 o 16,00 hod.

 

Okresná výstava ovocia, zeleniny a kvetov bude pre verejnosť otvorená nasledovne:

 

22.9.2012 o 15,00 hod slávnostné zahájenie výstavy, v tento deň bude výstava otvorená do 20,00 hod

23.9.2012 výstava bude otvorená od 13,00 hod do 20.00 hod

24.9.2012 od 9,00 – 12,00 bude výstava otvorená pre školskú mládež

 

Rozoberanie výstavy dňa 24.9.2012 od 13.00 hod do 18.00 hod.

 

Darované exponáty budú odovzdané  dennému stacionáru Nezábudka v Turni.

 

 

 

S okresnou výstavou zároveň prebehne aj okresné aranžovanie kvetov.

Bude dňa 22.9.2012 v čase od 9,00 – 12,00 hod v kaštieli vo Veľkom Bieli.

 

Súťaž bude v 2 kategóriách juniori a seniori. V čase od 12,00 –14,00 hod vyhodnotenie súťaže odbornou komisiou.

 

Vyhlásenie výsledkov súťaže bude 22.9.2012 o16,00 hod v kaštieli vo Veľkom Bieli

 

Do okresnej súťaže v aranžovaní kvetov sa môžu účastníci prihlásiť u Jána Kalouda vo Veľkom Bieli na Železničnej ulici č. 40 do 20.9.2012.

Témy aranžovania:

 

1. téma – „ Patrónke Slovenska“ (štátny sviatok 15.9)

Technika – obojstranná miska pre významné udalosti

 

2. téma – „kytica k meninám“

 

Materiál - vlastné živé kvety: astry, cínie, echinacey, georgíny, chryzantémy, letničky, petúnie, ruže, slnečnice, veternice...

 

Materiál si musia účastníci aranžovania zabezpečiť sami.

 

Tešíme sa na množstvo prinesených exponátov, početnú účasť návštevníkov.

O občerstvenie bude postarané!

                                                                          

Výbor ZO SZZ

—————

Späť


Kontakt

Záhradkári Veľký Biel