18.08.2011 16:22

Zájazd Lipót august 2011

 

P O Z V Á N K A

 

Výbor ZO SZZ vo Veľkom Bieli Vás pozýva na autobusový zájazd do maďarského mesta Lipót.

Zájazd sa uskutoční autobusom v pondelok 29. 8. 2011

Program zájazdu: - rekreácia a oddych v miestnych kúpeľoch

-          odchod autobusu z Veľkého Bielu o 7,30 hod. spred Kultúrneho domu,

-           predpokladaný návrat cca19,30 hod.

Cena zájazdu: pre účastníkov     6,- €,               pre deti          4,- €

Vstupné na kúpalisko si hradí účastník sám. Nutnosť výmeny finančných prostriedkov.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť a zaplatiť do 26. 8. 2011 na Železničnej ul. 40.

Obsadený autobus je podmienkou uskutočnenia zájazdu.

 

Pripravujeme: dňa 24. 9. 2011 - súťaž v aranžovaní kvetov a tematickú súťaž pre deti.

Dňa 25. 9. 2011 - výstava ovocia, zeleniny a kvetov

Dúfame že obyvatelia obce i členovia našej organizácie prispejú k tejto výstave.

 

Vo Veľkom Bieli 5. 8. 2011                                                                                                         Výbor ZO SZZ

 

—————

Späť


Kontakt

Záhradkári Veľký Biel